Download

IZBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE Z REŠITVIJO IBM E-POWER

Strokovni posvet: energetski pregledi 022

Borzenov strokovni posvet z naslovom izvajanje energetskih pregledov v Sloveniji, je potekal 29. septembra, v Kranju, kjer so izkušeni izvajalci energetskih pregledov, energetski strokovnjaki, naročniki in izvajalci energetskih prenov razpravljali o strokovnih analizah na področju dosedanjega izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji, o spremembah Pravilnika o metodologiji za izdelavo in vsebino energetskega pregleda, trajnostnih-okoljskih vidikih, metodologiji in kazalnikih za trajnostno gradnjo, predstavitvi koncepta in vsebine Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, aktualnosti energetske učinkovitosti v slovenskem prostoru, energetski sanaciji in učinkoviti rabi električne energije v industriji.
Preberi več

Predstavitev programov informiranja, ozaveščanja in usposabljanja programov
s področja URE in OVE

Učinkovita raba električne energije v industriji, primeri prihrankov el. energije Roman Novak in Cveto Fendre
Preberi več

Izboljšanje energetske učinkovitosti in kakovosti električne energije z rešitvijo IBM E-Power – Slovensko združenje elektroenergetikov (cigre-cired.si)

Inovacija energetike 2020 EV in EG

SLO CIGRE 2019 – analiza prihrankov z napravo E-Power v Difi

Raziskava družbe IBM

SLOVENIJA: »Uporaba naprednih tehnoloških rešitev za zagotavljanje okolju prijaznega poslovanja in zmanjšanja ogljičnega odtisa je bila vedno naša poslovna prioriteta. V letu 2020 smo se zato povezali z IBM. S pomočjo rešitve IBM E-POWER bomo izboljšali energetsko učinkovitost, kakovost energije in zmanjšali naš ogljični odtis,« je dejal Dr. Peter Venturini, Direktor, Helios TBLUS (Slovenija).
Preberi več

Današnje razmere so priložnost za zagon zelene transformacije

Inovacijo IBM E power, ki je namenjena izboljšanju energetske učinkovitosti in kakovosti električne energije, je predstavil Roman Novak iz družbe Energovat, narejena pa je v sodelovanju z Elektro Gorenjska. Rešitev IBM E power zmanjša izgube na električnih vodnikih, izboljša kakovost in faktor moči ter energetsko učinkovitost priključenih porabnikov, stabilizira napetost in tok, uravnoteži električne parametre, podaljša življenjsko dobo porabnikov in spremlja in nadzoruje porabo.
Preberi več

Izboljšanje energetske učinkovitosti in kakovosti električne energije z rešitvijo IBM E-Power

Roman Novak, mag. Janez Smukavec

IBM E-Power je naprava, ki omogoča izboljšanje energetske učinkovitosti in kakovosti električne energije in je bila kot prva v Sloveniji nameščena v podjetju Difa. Elektro Gorenjska, d. d., je opravila kontrolne meritve prihrankov po vgradnji naprave IBM E-Power v podjetju Difa. Namen meritve je bil potrditi pravilnost merilnega protokola, s katerim podjetje IBM izmeri prihranke. Kontrolne meritve smo izvedli neodvi[1]sno od naprave E-Power z merjenjem razlike v porabi energije v režimu obratovanja in v režimu By pass (ko je energija tekla mimo naprave IBM E-Power). Meritev prihranka je potekala na način, da je naprava E-Power v obdobju 24 ur izvajala 5-minutne preklope med obratovanjem in režimom By pass (vklopil se je odklopnik in omogočil napajanje tovarne brez E-Power-ja). Kontrolna meritev Elektra Gorenjska je potrdila prihranke električne energije oziroma zmanjšanje porabe električne energije pri uporabi naprave IBM E-Power in po[1]trdila pravilnost merilnega protokola, ki ga IBM uporablja za merjenje prihrankov. Naprava IBM E-Power v organizacijah s heterogenimi porabniki nudi možnost izboljšanja energetske učinkovitosti s povrnitvijo investicije med 3 in 6 leti.
Preberi več

Energovat d.o.o.

Poslovna cona A16
4208 Šenčur
Slovenija

E: info@energovat.com
W: www.enerogvat.com

Pišite nam

GDPR

9 + 1 =