Upravljanje in nadzor sistemov

Ekipa stokovnjakov ima preko 20 let izkušenj v projektiranju na področju energetike in informacijsko komunikacijske tehnologije.
Naše izkušnje in reference v načrtovanju, razvoju, konstruiranju ter vzdrževanju sistemov obsegajo preko 2.000 sistemov v obratovanju.

Naše rešitve in storitve so zanimive za vse, ki želijo povečati energetsko učinkovitost svojih objektov. Z njimi pripomoremo k znižanju stroškov ogrevanja, prihranku primarne energije in povečanju ekološke ozaveščenosti.

Sončne elektrarne

V zadnjih letih se je proizvodnja električne energije s pomočjo sončnih elektrarn pokazala kot zelo donosna priložnost v naši regiji. Energovat je postal eden vodilnih ponudnikov rešitev na tem področju. Pridobil je izkušnje in reference na področju projektiranja, celovite izvedbe projektov in vzdrževanja fotonapetostnih omrežnih sončnih elektrarn.

Podjetje ima ustrezna znanja in izkušnje za:

  • izvedbo projektov,
  • izbiro lokacije,
  • nakup ali najem lokacije,
  • nakup solarnih panelov in opreme,
  • instalacijo opreme,
  • upravljanje in vzdrževanje.

Kogeneracija

Naš skupni cilj je povečanje učinkovitosti uporabe fosilnih goriv. Veseli smo, da smo imeli možnost pridobiti izkušnje in reference pri projektiranju, izvedbi in vzdrževanju sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije.

Prednosti in koristi soproizvodnje toplote in električne energije:

  • znižanje stroškov toplotne in električne energije;
  • stabilne cene toplotne in električne energije;
  • prihranek primarne energije in zmanjšanje emisij CO2, zmanjšanje ogljičnega odtisa;
  • zmanjšanje toplotnih in električnih izgub;
   povečana vrednost nepremičnine, večji ugled lastnika objekta;
  • soproizvodni sistemi imajo zelo visoke celokupne izkoristke (med 80% in 95 %).

Energovat d.o.o.

Poslovna cona A16
4208 Šenčur
Slovenija

E: info@energovat.com
W: www.enerogvat.com

Pišite nam

GDPR

14 + 1 =