Politika varstva osebnih podatkov

1. Komu so namenjeni osebni podatki, navedeni na spletnem obrazcu?

Kontaktni spletni obrazec, ki je na voljo na spleti strani podjetja Energovat d.o.o., lahko izpolnete in nam s tem posredujete vaše osebne podatke, ki so navedeni na spletnem obrazcu podjetja Energovat d.o.o. Na podlagi vaše privolitve, oddane preko spletnega obrazca, vas bo  podjetje Energovat d.o.o kontaktiralo z odgovorom na vaše poslano sporočilo.

Podjetje Energovat d.o.o, kot upravljalec osebnih podatkov, spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varovalo in jih brez vaše privolitve ne bo posredovalo tretji osebi, oziroma jih uporabilo v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.

Podjetje Energovat d.o.o osebne podatke obdeluje v skladu z zahtevami veljavne evropske in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov. Vsak posameznik ima poleg seznanitve s politiko varstva osebnih podatkov pravico, da se na zahtevo seznani tudi z internim pravilnikom podjetja Energovat d.o.o.

2. Kako deluje postopek pošiljanja informacij, ki so navedene na spletnem obrazcu?

Na spletni strani podjetja Energovat d.o.o izpolnite kontaktni spletni obrazec, na katerem morate vpisati vaše ime in priimek, ter vaš elektronski naslov. Ko izpolnete kontaktni obrazec, morate soglašati z izjavo, da ste prebrali pogoje kontaktnega obrazca, nato pa morate oddajo tega obrazca potrditi s klikom na gumb. S potrditvijo se strinjate, da podjete Energovat d.o.o, vaše osebne podatke, ki ste jih navedli na spletnem obrazcu, lahko uporabi za odgovor na vaše sporočilo, ter hkrati potrjujete, da ste seznanjeni s Politiko varstva osebnih podatkov, ter z možnostjo, da vašo privolitev kadarkoli prekličete.

Na osnovi izpolnjenega kontaktnega obrazca in potrditve elektronskega sporočila  boste prejemali informacije na vaš elektronski naslov. Obdelava vaših podatkov poteka v skladu z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

3. Koliko časa in za kakšen namen podjetje Energovat d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke?

Vse vaše podatke, ki jih navedete na spletnem kontaktnem obrazcu, bo podjetje Energovat d.o.o hranilo v evidenci za namen komunikacije (več v točki 1).

Vaši podatki se bodo hranili do vašega preklica na elektronski naslov Energovat d.o.o, oziroma z ustrezno označitvijo odjave ali preklica ob prejemu e-sporočila s strani podjetja Energovat d.o.o.

4. Kdo so uporabniki podatkov in ali se bodo podatki posredovali tretjim osebam?

Uporabnik podatkov je podjetje Energovat d.o.o, vaši podani podatki pa ne bodo posredovani tretji osebi oz. bodo služili le za namene, navedeno pod 1. točko obvestila o varstvu osebnih podatkov.

5. Kako bo podjetje Energovat d.o.o uporabljalo vaše osebne podatke, ki jih posredujete preko spletnega obrazca in kako so le ti zavarovani v podjetju Energovat d.o.o.?

Osebne podatke, ki jih posredujete preko kontaktnega spletnega obrazca, bo podjetje Energovat d.o.o uporabilo izključno za namen, za katere ste osebne podatke posredovali.

Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov.

Podjetje Energovat d.o.o bo vaše podatke po sprejemu preko obrazcev shranilo v ustrezno evidenco preko računalniškega sistema, ki je zavarovano z geslom, vse to pa upravlja pooblaščena oseba (navedena pod točko 6.)

Podjetje Energovat d.o.o se zavezuje k varovanju vaših podatkov, zato se podatki hranijo v stavbi, ki je pod ključem in varnostnim sistemom, zagotavljajo pa se tudi ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov.

6. Kakšne so vaše pravice v zvezi z posredovanimi osebnimi podatki?

Ker se podjetje Energovat d.o.o obvezuje, da obdeluje vaše podatke, pridobljene preko obrazcev zgolj za namen, za katerega so bili te podatki posredovani, lahko kadarkoli prekličete svojo privolitev za obdelavo teh podatkov. Pravico imate zahtevati, da vam podjetje Energovat d.o.o posreduje vaše podatke (kopijo ali izpis) o obdelavi vaših podatkov (kdaj, kje in zakaj so bili uporabljeni) ali pa zahtevate, da se vaši podatki v evidenci spremenijo, dopolnijo, lahko prepoveste njihovo uporabo ali pa zahtevate izbris vseh podatkov. V primeru tega, vas je podjetje Energovat d.o.o dolžno obvestiti kdaj je bil izbris, popravek ali dopolnilo podatkov narejeno in dokončano.

Podjetje Energovat d.o.o zagotavlja varnost in zaščito vaših osebnih podatkov ter se zavezuje, da bo spoštovalo vaša pravice, na podlagi Generalne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Posameznik ima pravico do dostopa, popravka, izbrisa svojih osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora proti obdelavi. Vaši podatki se bodo hranili do vašega preklica na elektronski naslov podjetja Energovat d.o.o, oziroma z ustrezno označitvijo odjave ali preklica ob prejemu e-sporočila. Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice tako, da pošlje e-sporočilo na elektronski naslov podjetja Energovat d.o.o ali pa na spodaj navedi naslov pošlje pismo.

Podjetje Energovat d.o.o se zavezuje, da bo vse te pravice upoštevalo in spoštovalo, ter da bo obdelovalo osebne podatke v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Če imate dodatna vprašanja, jih lahko pošljete na info@energovat.com, naslov elektronskega predala podjetja Energovat d.o.o. Če z našim ukrepom glede brisanja, vpogleda, spremembe ali prenosa podatkov niste zadovoljni oz. ste mnenja, da so bile kršene vaše pravice, lahko kontaktirate nacionalni nadzorni organ na naslov:

  • Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec , Zaloška 59, 1000 Ljubljana.
  • Odgovorna oseba, ki upravlja s podatki je Černe Janez , Energovat d.o.o,, Poslovna cona A 16, Šenčur, 4208 Šenčur, info@energovat.com.

Energovat d.o.o.

Poslovna cona A16
4208 Šenčur
Slovenija

E: info@energovat.com
W: www.enerogvat.com

Pišite nam

GDPR

3 + 11 =